Ubezpieczenia dla firm

Kompleksowa ochrona małych i dużych przedsiębiorstw w zakresie:
– budynki i lokale od ognia oraz zdarzeń losowych
– nakłady adaptacyjne i wyposażenie firm
– maszyny i urządzenia oraz środki obrotowe od zdarzeń losowych i kradzieży z włamaniem
– odpowiedzialność cywilna związana z prowadzeniem działalności gospodarczej